Dominique Loontjens

Ik ben Dominique Loontjens (22 jaar) en woonachtig in Tilburg. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd als docent beeldende Kunst en Vormgeving aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ik studeer momenteel de master kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat de kunstgeschiedenis een bron van inspiratie vormt in mijn beeldend werk en ik mijn kennis over de kunstgeschiedenis wil verbreden.

Naast mijn studie werk ik  actief aan mijn beeldend proces. Terugkomende thema’s binnen mijn beeldend werk zijn: het vrouwelijk naakt, dier-mens combinaties en het altijd fascinerende gegeven; lust. Met mijn werk hoop ik vragen op te roepen bij de toeschouwers en hen te boeien. De laatste jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met het thema: ‘’De Tuin der Lusten’’. Ik vind het een interessant gegeven om de vrouw terug te plaatsen in een omgeving waar geen sociaal wenselijk gedrag bestaat en waar iedereen puur en instinctief naast elkaar leeft. ‘’De Tuin der Lusten’’ als een wereld waarin de mensheid volledig wordt overgelaten aan zijn lusten en zich niet meer bewust is van het oordeel dat zal worden geveld.

Toelichting expositiewerk GLOW
Mijn deelname aan het GLOW zie ik als een prachtige kans om aan anderen mijn werk te laten zien. Het thema 'Licht' biedt vele mogelijkheden en kan men op vele manieren verwerken in de kunst. Het is voor mij een uitdaging geweest om met het thema licht dicht bij mezelf te blijven. Voor de expositie heb ik een werk gecreëerd waarin de thema’s licht, het vrouwelijk naakt en lust de hoofdrollen vervullen in een surrealistisch decor.

Mijn persoonlijke website: www.dominiqueloontjens.nl