Jonathan Gaarthuis

Mijn werk is een gevolg van een proces dat zich afspeelt tussen tijd en ruimte. Ik laat daaruit een moment zien, of het hele proces. Een belangrijk onderdeel daarvan is hoe ik mijn fascinaties waarneem en hoe ik die ervaar.

De momenten die ik waarneem zijn vaak natuurlijke fenomenen die zich tussen het vaste en vloeibare in bewegen. Zoals water, stof en licht. Materie wat zich afspeelt tussen de tijd en ruimte. Materie die niet te grijpen valt maar zich overal om ons heen verplaatst. Het zweeft tussen ons voorbij, het ontgaat ons.

Hierdoor is het voor mij als kunstenaar moeilijk om het vast te grijpen. Het gaat mij niet zozeer om het vastgrijpen maar meer om een moment uit het ongrijpbare te laten zien. Ook al is dat maar een fractie van een seconde.

Ik probeer iets dat we wel zien maar waar ons oog aan voorbijgaat zichtbaar te maken.
Wat nemen we waar en wat niet?
Wat zijn de grenzen daarvan?

Toelichting expositiewerk GLOW

Licht en schaduw zijn natuurverschijnselen die zich op aarde voordoen maar aan ons voorbij gaan. Ik probeer een moment uit deze natuurverschijnsel te pakken te krijgen. Ook al is dat maar een fractie van een seconde. Analoog Fotografie is bij uitstek het medium wat in staat is om zo’n moment tussen de tijd en ruimte vast te grijpen.

Mijn persoonlijke website: www.jonathangaarthuis.nl