Het wedstrijdreglement 

WEDSTRIJDREGLEMENT FOEDERER TALENT AWARD 2018
WEDSTRIJD VOOR DE CREATIEVE EN TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE.
 
Algemeen

Stichting Foederer Talentenfonds nodigt makers in de creatieve en technologische industrie uit om deel te nemen aan de wedstrijd “Foederer Talent Award 2018”. De organisatie is op zoek naar talent op het gebied van kunst, design en technologie. Door deel te nemen aan de Foederer Talent Award verklaren deelnemers op de hoogte te zijn van dit wedstrijdreglement en daarmee akkoord te gaan.
 
Artikel 1. BEGRIPPEN
1.    Organisatie: Stichting Foederer Talentenfonds,(een initiatief van Crowe Foederer) en in samenwerking met GLOW Eindhoven, TU/e en Holland Art Group
2.    Inschrijving: bevestiging aan organisatie van deelname aan de wedstrijd.
3.    Deelnemer(s): personen die na inschrijving een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen tot deelname aan de wedstrijd Foederer Talent Award 2018.
4.    Genomineerden: personen die na inschrijving geselecteerd zijn om met het thema aan de slag te gaan en te komen tot een presentatie/pitch van hun concept. Hiermee maken deelnemers kans op de titel Foederer Talent Award 2018. De winnaar gaat zijn of haar concept in afstemming met de organisatie uitvoeren tot een project op de hoofdroute van GLOW Eindhoven 2018.
 
Artikel 2. DEELNAME
1.    Je kunt aan de wedstrijd deelnemen indien je autonoom of afgestudeerd en praktiserend kunstenaar/ontwerper bent of indien je als student(e) bent ingeschreven aan een instelling voor kunst- design- of technologisch onderwijs.
2.    Je dient achttien jaar of ouder te zijn op het moment dat je je voor de wedstrijd inschrijft.
3.    Je kunt individueel aan de wedstrijd deelnemen of in teamverband, op voorwaarde dat elk teamlid aan alle bovenvermelde criteria voldoet. In dit geval moet je iemand aanwijzen die als vertegenwoordiger van het team optreedt.
4.    Wanneer je je in teamverband inschrijft, geldt dit als 1 inschrijving. Eventuele nominaties en te winnen prijzen gelden dan ook per inschrijving en niet per teamlid

Artikel 3. WEDSTRIJDTALEN
1.    Het wedstrijddossier is in het Nederlands opgesteld.
2.    Correspondentie vanuit de organisatie, richting deelnemers en naar buiten, geschiedt in het Nederlands.
3.    De kandidaten kunnen hun inschrijving, kandidatuur, portfolio in het Nederlands dan wel in het Engels indienen.
 
Klik hier om het volledige wedstrijdreglement door te nemen.